Monday, 29 April 2013

တစ္ခါတစ္ရံသင္စဥ္းစားမိသလား။

ခရစ္ယာန္သီလရွင္ေတြဟာ တစ္ကိုယ္လံုး ဖံုးအုပ္ထားၾကတယ္ဆိုရင္ အာလံုးက ေလးစားၾကတယ္ ၊ ဒါေပမဲ့ မူစလင္အမ်ိဳးသမီးေတြ အဲဒီလို ဖံုးအုပ္၀တ္ဆင္ထားၾကမယ္ဆိုရင္ အမ်ိဳးသမီးေတြကို မတရားဖိႏွိပ္ထားတယ္လို႔ နာမည္ဖ်က္ၾကတယ္၊ ယဟူဒီတို႔ ဆစ္ခ္ဘာသာ၀င္တို္႔ မုတ္ဆိတ္အရွည္ ထားၾကတယ္ဆိုရင္ မိမိအမ်ိဳးဘာသာကို ထိန္းသိမ္းတယ္လို႔ ေျပာၾကတယ္ မူစလင္ေတြ မုတ္ဆိတ္ထားတာကိုက်ေတာ့ အယူသီးတယ္လို႔ ေျပာၾကတယ္ အိမ္ထဲမွာပဲေနပီး သားသမီးကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးကို အလြန္ျမင့္ျမတ္တဲ့ အိမ္ရွင္မေကာင္းလို႔ ခ်ီးမြမ္းၾကတယ္ ဒါေပမဲ့ မူစလင္အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ အဲဒီလို တာ၀န္ေက်ပြန္တယ္ဆိုရင္ နံရံေလးဘက္အတြင္းမွာ အက်ဥ္းခ်ျခင္းခံထားရတယ္ သူတို႔အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး ေပးဖို႔လိုအပ္တယ္လို႔ ေျပာၾကတယ္ ဘာသာေရးပညာမွာ ထူးခၽြန္တဲ့ ကေလးေတြကို ေအာင္ျမင္တဲ့ ပညာေရးလို႔ အားေပးၾကတယ္ ဒါေပမဲ့ မူစလင္ခေလးငယ္က ဘာသာေရးပညာမွာ ထူးခၽြန္တယ္ဆိုရင္ အက်ိဳးမဲ့ပညာေရးလို႔ သမုတ္ၾကတယ္ ယဟူဒီ၊ခရစ္ယာန္တို႔က အျပစ္မဲ့လူေတြကို သတ္ျဖစ္တယ္ဆိုရင္ ကိုးကြယ္တဲ့ဘာသာနဲ႔တြဲျပီး အျပစ္မေဖာ္ျပၾကပါ အကယ္လို႔ မူစလင္တစ္ေယာက္က ျပစ္မွုတစ္ခုနဲ႔ အဖမ္းခံရတယ္ဆိုရင္ ဘာသာနဲ႔တြဲေဖာ္ျပပီး အစၥလာမ္မ္ကိုပါ နာမည္ဖ်က္ၾကတယ္ မိန္းခေလးတိုင္း ဘယ္လိုအ၀တ္အစားပဲမဆို ၀တ္စားျပီး တကၠသိုယ္ေကာလိပ္ေက်ာင္းကိုသြားနိုင္တယ္ မူစလင္မိန္းခေလးတစ္ေယာက္ လံုျခံဳေအာင္၀တ္ျပီး တကၠသိုယ္ေက်ာင္းတက္မယ္ဆိုရင္ ဂိတ္ေပါက္မွာတင္ တားျမစ္ခံရပါတယ္ လူအမ်ားအသက္ဆံုးရွံုးမွုကို ကာကြယ္ဖို႔ မိမိအသက္ကိုရင္းပီး စြန္႔စားသူကို သူရဲေကာင္းလို႔ ဂုဏ္ျပဳၾကတယ္ ပါလက္စတိုင္းခေလးငယ္ေတြ အသက္ခံရမွာ ကို ကာကြယ္ဖို႔ မိမိညီအစ္ကိုမ်ား မတရားအသတ္ခံရမွာကို ကာကြယ္ဖို႔ မိမိရဲ့ မိခင္၊ညီမေတြကို မတရားေစာ္ကားခံရမွာကို ကာကြယ္ဖို႔ မိမိအိမ္မ်ား မီးရွို႔ဖ်က္ဆီးခံရမွာကို ကာကြယ္ဖို႔ မိမိဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္မ်ား ဖ်က္ဆီးခံရမွာကို ကာကြယ္ဖို႔ မိမိအသက္ကို ရင္းပီး စြန္႔စားတိုက္ခို္ကသူကို အၾကမ္းဖက္သမားလို႔ သမုတ္ၾကတယ္ ေခါင္းေဆာင္အၾကီးအကဲရဲ့ စကားကို နာခံတတ္ၾကတယ္ အဲဒီလိုမ်ိဳး အစၥလာမ္မွာ ေတြ႔ရင္ျငင္းဆန္ၾကတယ္၊ တစ္ဦးတစ္ေယာက္က စည္းကမ္းမဲ့ ကားေမာင္းရင္ အဲဒီေလာက္အျပစ္မၾကီးပါ ဒါေပမဲ့ မူစလင္ေတြ စည္းကမ္းမဲ့ျပဳလုပ္ၾကရင္ အစၥလာမ္ကို ၾကီးေလးတဲ့တရားခံလို႔ သတ္မွတ္ၾကတယ္ သတင္းစာနဲ႔ မီဒီယာမွာပါတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို တထစ္ခ်ယံုၾကည္ၾကတယ္ ဒါေပမဲ့ ကုရ္အာန္မွာပါတဲ့ အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ ေစာဒကတက္ၾကတယ္ အဲဒီလို တဖက္သက္ အနွိမ္ခံေနရေသာ္လည္း ယေန႔ကမၻာေပၚမွာ အလ်င္ျမန္ဆံုးတိုးတက္ ျပန္႔ပြားေနတဲ့ သာသနာဟာ အစၥလာမ္သာသနာပဲျဖစ္ပါတယ္

ဗမာ့တိုင္းရင္းသားမြတ္စလင္မ္-ေအာင္ေက်ာ္မိုး။

႐ိုဟင္ဂ်ာသည္ဘဂၤါလီမဟုတ္ ျမန္မာ့ေျမပံုအတြင္းမွ တိုင္းရင္းသားအစစ္အမွန္ျဖစ္သည္။

ပထ၀ီ႐ွုေထာင့္၊ သမိုင္းအျမင္ႏွင့္ၾကည့္႐ွုေလ့လာလွ်င္ ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္နယ္ဟု 

ဆိုေသာ္လည္း အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏အေရွ႕ဘက္ နယ္စပ္ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ နယ္ခ်င္းထိစပ္ေနေသာ ျပည္နယ္ 

တစ္ခုျဖစ္သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ အာရိယန္တို႔ အေျခစိုက္ေနထိုင္ရာ အိႏိၵယပိုင္သည့္ ဘဂၤလား နယ္ရွိ 

ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးႏွင့္ မ်ိဳးႏြယ္တူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ထိုကာလမ်ားကတည္းကပင္ အစၥလာမ္ဘာသာ သည္ 

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အျမစ္တြယ္၊ ပ်ံ႕ႏွံေနျပီျဖစ္သည္။

သမိုင္းေၾကာင္းရဆိုလွ်င္ ေအဒီ(၇၈၈)ခုႏွစ္ေလာက္မတိုင္မီကတည္းကပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ အစၥ 

လာမ္ဘာသာေရာက္ရွိလာခဲ့ျပီး၊ လူအမ်ားစုမွာ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားျဖစ္ခဲ့ၾကျပီးျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္ 

ကတည္းကပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အစၥလာမ္ဘာသာသည္ အေရးပါသည့္အခန္းမွရွိေနခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္

(၁၄၃၀ခုမွ-၁၆၃၈) ခုႏွစ္အတြင္း ႏွစ္ေပါင္း(၂၀၀)ေက်ာ္တိုင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ကို မြတ္စလင္မ္ဘုရင္မ်ား 

ထီးနန္းစိုးစံခဲ့သည္။ ၁၄ရာစု ၁၅ရာစုတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ 

အစၥလာမ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ရပ္တည္ေနခဲ့ သည္။

Thursday, 21 March 2013

ျပင္းျပင္းထန္ထန္ လူသတ္မွုကို အားေပးေနေသာ အစိုးရရဲ႕လုပ္ရပ္ဆိုးေတြကို ျပည္သူမ်ားသိေစရန္။


မိတၳီလာၿမိဳ႕၊ မဂၤလာေဇယ်ံဳရပ္ကြက္ရွိ ေဟမာယသြလ္အစၥလာမ္ ေက်ာင္းမွ ရွဟီဒီမ်ား စာရင္း အတည္ျပဳ


မဂၤလာေဇယ်ံဳရပ္ကြက္ရွိ ေဟမာယသြလ္အစၥလာမ္ အရဗီေက်ာင္းမွ အာလင္မ္တန္း ေက်ာင္းသား ဟာဖီးဇ္ မိုဟမၼဒ္ အိဟ္သိရွာမ္း (ဘ) ဟဇရသ္ ေမာင္၀္လာနာ ဟာဖီးဇ္ ႏူးရြလ္ဟာက္ အပါအ၀င္ ေက်ာင္းသား (၂၈)ေယာက္ ရွဟီဒီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း...

ဆရာမ်ားျဖစ္ေသာ
(၁) ေမာင္၀္လာနာ မိုဟမၼဒ္ ရွဖီး (၄၅)ႏွစ္ ၀န္းက်င္
(၂) ေမာင္၀္လာနာ ဇကၠရီယာ (၄၀)ႏွစ္ ၀န္းက်င္
(၃) မြတ္ဖ္သီ ၀ါဂ်စ္ဗ္ (၃၀)ႏွစ္ ၀န္းက်င္ႏွင့္ အျခား(၁)

စုစုေပါင္း ဆရာ (၄)ပါးႏွင့္ ေက်ာင္းသား (၂၈)ေယာက္မွာ ယေန႔ မတ္လ (၂၁)ရက္ေန႔ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ေန႔လယ္ (၁၁)နာရီအခ်ိန္က ရွဟီးဒ္ျဖစ္ ကြယ္လြန္သြားပါတယ္။

မဂၤလာေဇယ်ံဳရပ္ကြက္မွ ယင္းစာသင္ေက်ာင္းအား ယမန္ေန႔ကတည္းက မီးရိႈ႕ဖ်က္ဆီးခံရတဲ့အေဆာက္အဦမ်ားအနက္ အႀကီးမားဆံုး ေနရာျဖစ္ပါတယ္။ ညပိုင္း (၉)နာရီေက်ာ္ အခ်ိန္ကတည္းက ညမထြက္ရအမိန္႔ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ္လည္း အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားဟာ ညလံုးေပါက္ လြတ္လပ္စြာျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား က်ဴးလြန္ခဲ့ပါတယ္။ က်ေနာ္ ေနာက္ဆံုး အဆက္အသြယ္ရခ်ိန္ဟာ မေန႔ည (၃)နာရီေက်ာ္ေနပါၿပီ။ ထိုအခ်ိန္အထိ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား အေရးယူမႈ မရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ မဂၤလာေဇယ်ံဳေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသားမ်ားအား အနီးရွိ ဗုဒၶဘာသာ၀င္အိမ္မွ တူအရြယ္ သားအရြယ္ လူမမယ္မ်ားအား သံေယာဇဥ္ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ စာနာစိတ္ျဖင့္ မိမိအိမ္တြင္ ေခၚယူကယ္ဆယ္ထားခဲ့ပါတယ္။

မနက္ (၄)နာရီေက်ာ္မွာ ေက်ာင္းမွာ မီးေလာင္ျပာက်သြားၿပီးေနာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား အလွ်ိဳအလွ်ိဳ ေပ်ာက္ကြယ္သြားၾကပါတယ္။

မနက္ခင္း (၆)နာရီခြဲေလာက္မွာေတာ့ ကယ္ဆယ္ထားသည့္ အိမ္တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားနဲ႔ ဆရာမ်ား ႏွစ္ျခိဳက္စြာ အိပ္ေမာက်ေနစဥ္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ျပန္လည္စုရံုးေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီး ကယ္ဆယ္ထားသည့္ ဗုဒၶဘာသာအိမ္အား ၀ိုင္းထားလိုက္ပါတယ္။ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ထုတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုေနျခင္းေၾကာင့္ ပိုင္ရွင္မွ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေတာင္းပန္ေနပါတယ္။ ေက်ာင္းသားမ်ားဟာ ငယ္ရြယ္သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္နယ္တစ္ေက်းမွ မိဘမ်ားႏွင့္ခြဲခြာ၍ လာေရာက္သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အိမ္ပိုင္ရွင္မွ ေတာင္းပန္းေနပါတယ္။

ထိုအခ်ိန္ (၇)နာရီအခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းသား ဟာဖီးဇ္ မိုဟမၼဒ္ အိဟ္သိရွာမ္းႏွင့္ ဖုန္းေျပာခဲ့ရေၾကာင္း သတင္းေပးပို႔သူမွ ေျပာပါတယ္။ ဒိုအာလုပ္ၾကဖို႔၊ မိမိတို႔မွာ ထြက္မရေၾကာင္း၊ အိမ္ေရွ႕တြင္ စစ္တပ္မ်ားေနာက္မွ လူထုက ေအာ္ဟစ္ေနေၾကာင္း၊ လက္တြင္ မီးကြင္းမ်ား ကိုင္၍ ပစ္မယ္လို႔ ေအာ္ေနေၾကာင္း၊ တုတ္၊ ဓား၊ ေလးခြမ်ားျဖင့္ ႀကိမ္းေမာင္းေနေၾကာင္း၊ အိမ္ေနာက္တြင္လည္း တုတ္၊ ဓား၊ လွံခၽြန္ လက္နက္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ား စုျပံဳ၍ ေစာင့္စိုင္းေနေၾကာင္းမ်ားကို ဖုန္းမွတဆင့္ ေျပာျပခဲ့ေၾကာင္း သတင္းေပးပို႔သူက ေျပာပါတယ္။

ထိုသုိ႔ အေျခအေနအား ေစာင့္စိုင္းေနစဥ္မွာပင္ အိမ္ေခါင္မိုးေပၚသို႔ မီးကြင္းမ်ားျဖင့္ လွမ္းပစ္ၾကၿပီး စစ္တပ္နဲ႔ လံုျခံဳေရးမ်ားမွ တားဆီးမႈမရွိဘဲ ရပ္ၾကည့္ေနၾကျခင္းေၾကာင့္ အိမ္မွာ တခဏအတြင္းမွာပင္ မီးေလာင္ကၽြမ္းသြားခဲ့ရၿပီး အိမ္တြင္းမွ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ဆရာမ်ားမွ အသုတ္ခြဲ၍ အရဲစြန္႔ကာ ထြက္ေျပးၾကပါတယ္။

ပုရြက္ဆိတ္အံုမီးတိုက္သလိုျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အပူဒဏ္မခံႏိုင္တဲ့ လူသားမ်ားမွာ အသက္ေဘးမွ လြတ္ေျမာက္ဖို႔ ဘာမွမျမင္ႏိုင္ေတာ့ဘဲ အိမ္ထဲကေန ထြက္ေျပးၾကစဥ္ အျပင္မွ ေစာင့္ေနေသာ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက လွံႏွင့္ထိုး၊ ဓားျဖင့္ခုတ္၊ တုတ္ႏွင့္ရိုက္ၾကတာကို ျဖတ္ေက်ာ္ႏိုင္ခဲ့ၾကသလို အေ၀းပစ္ ကုန္းသီးေလာက္စာမ်ားျဖင့္ အနည္းဆံုး အပစ္ခံၾကရပါတယ္။

အနီးကပ္ လက္နက္မ်ားျဖစ္တဲ့ လွံထိုး၊ ဓားခုတ္၊ တုတ္ရိုက္ျခင္းတို႔အား မေရွာင္ႏိုင္ဘဲ ထိခိုက္သြားသူေတြကိုေတာ့ မီးေလာင္ေနတဲ့ အိမ္တြင္းသို႔ အေ၀းမွ လႊဲမ၍ ပစ္ထည့္ခံၾကရသလို၊ အျပင္မထြက္ရဲ၍ အိမ္တြင္းမွာပင္ မီးသတ္က မီးအမ်ားႀကီး မေလာင္ေအာင္ ၿငိမ္းမွာပဲလို႔ ေတြးထင္အားကိုယ္းမိကာ ေမွ်ာ္လင့္ရင္း မီးေလာင္ခံ၍ ေသဆံုးသြားသူမ်ားလည္း ရွိပါတယ္။

စုစုေပါင္း ဆရာ (၄)ပါးႏွင့္ ေက်ာင္းသား (၂၈)ေယာက္မွာ ယေန႔ မတ္လ (၂၁)ရက္ေန႔ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ေန႔လယ္ (၁၁)နာရီအခ်ိန္က ရွဟီးဒ္ျဖစ္ ကြယ္လြန္သြားျခင္းအား အတည္ျပဳႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေပးပို႔လာပါတယ္။

အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ မြတ္စလင္မ္မ်ားအေပၚရက္စက္မွုု႔မိတၳီလာအေရးအခင္းSaturday, 16 March 2013

ဒီမိုကေရစီက်င့္၀တ္မ်ား

လူေတြဟာ သူတို႔ၾကိဳက္ရာကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေရြးခ်ယ္ ျပဳမူႏိုင္ျပီး လူတို႔လုပ္သမွ် တာ၀န္ယူႏိုင္ၾကတယ္ဆိုရင္ ဒါဟာဒီမိုကေရစီ က်င့္၀တ္ေတြ ရွိေနျပီလို႔ေျပားႏိုင္ပါျပီ။
ဒီမိုကေရစီမွာ မတူကြဲးျပားမွုေတြရွိၾကပါတယ္။ လူတဦးနဲ႔တစ္ဦး၊ တဖြဲ႔နဲ႔တဖဲြ႔၊ ယဥ္ေက်းမွုတခု၊ လုပ္ငန္းသဘာ၀ တခုနဲ႔တခုတို႔ ဟာ မတူပဲ ရွိေနမွာျဖစ္ပါတယ္။ မတူေပမယ့္လည္း ေလးစားရပါတယ္။ ဖ်က္ဆီးပိတ္ပင္တာေတြမလုပ္ပဲ ထိန္းသိမ္းေပးရပါ တယ္။ မတူကြဲျပားတဲ့စနစ္ကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးရပါတယ္။ ဒါဟာသာမန္အားျဖင့္ ရွိေနရတဲ့ ဒီမိုကေရစီ စိတ္ဓါတ္ျဖစ္ပါတယ္။လူေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ ေန႔စဥ္အလုပ္ေတြကို ေဆာင္ရြက္ၾကရာမွာ ဒီစိတ္ဓါတ္အတိုင္း ဆံုးျဖတ္ႏိုင္တဲ့ အေျခခံတခု ရွိေနပါမယ္။ အဲဒီအေျခခံကေတာ့ ဒီမိုကေရစီက်င့္၀တ္ေတြဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ က်င့္၀တ္ဆိုတာ အျပဳအမူေတြပါဘဲ။

ဒီမိုကေရစီကျပဆိုထားေသာ ၀တ္စားဆင္ယင္မွု

လူတိုင္းဟာ မိမိတို႔ၾကိဳက္နွစ္သက္ရာ၀တ္စားဆင္ယင္မွုကို ၀တ္ဆင္ခြင့္ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မိမိရဲ႕၀တ္စားဆင္ယင္မွုေၾကာင့္ အမ်ားသူငွာကို ထိုက္ေစျခင္းမရွိဖို႔လိုပါတယ္။ဥပမာ ပါတီပြဲသြားရင္၀တ္တဲ့အ၀တ္အစားကို တရားပြဲေတြသြားတဲ့အခါမ၀တ္ သင့္ဘူး။ ဒါမ်ိဳးကိုေရွာင္က်င္ဖို႔ အေရးၾကီးတယ္ ဒါကို ကိုယ္ကဘာျဖစ္လဲ ဒီမိုကေရစီအရ ၀တ္စားဆင္ယင္ခြင့္ရွိတယ္လိုေျပား လို႔မရပါဘူး။အဲလို၀တ္ဆင္သြားယင္ အမ်ားစုအေႏွာက္အရွက္ျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့အတြက္ မိမိဖက္ကေနေရွာင္က်ဥ္ရပါမယ္။ ၀တ္စားဆင္ယင္ခြင့္ကို ခြင့္ျပဳတယ္ဆိုတာ သူနဲ႔ထိုက္တန္တဲ့ေနရာနဲ႔ အပ္စက္တဲ့အ၀တ္အစား၊ အမ်ားသူငွာအစိတ္အေႏွာက္ အယွက္ျဖစ္ေစမယ့္အ၀တ္အစားမ်ိဳးကို အထူးေရွာင္က်ဥ္ဖို႔လိုပါတယ္။

ကမၻာ့လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းအပိုဒ္(၃၀)ကမၻာ့လူသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ အလိုငွာ ကမၻာ့ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းကို ၁၉၄၈ခုႏွစ္တြင္ ထုန္ျပန္ေၾကညာၿပီး ကမၻာ့ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔၀င္းႏိုင္ငံမ်ားက အတည္ျပဳလက္ မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုေၾကညာစာတမ္းၾကီးကို သေဘားတူလက္ခံက်င့္သံုးပါမည္ဟု လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေသား ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားအတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကလည္း ၁၀.၁၂.၁၉၄၈ ရက္ေန႔မွာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူအခြင့္အေရး ေၾကျငာစာတမ္းကို အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ေရးထိုးေပးခဲ့တယ္။သို႔ေသာ္လည္း လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားတိုင္မွာ အဘယ္ေၾကာင့္ထို ေၾကညာစာတမ္း အပိုက္(၃၀)အားမသိရွိၾကပါသနည္း။ လူတိုင္းသည္ ေအာက္ပါေၾကညာစာတမ္း တြင္ပါရွိေသား စာပိုဒ္မ်ားကို တစ္ခ်က္ခ်င္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ဆိုပါကအလြန္အက်ိဳးထူးကိုရရွိမည္ျဖစ္ျပီး ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ဖြံျဖိဳးမွုသည္လည္း လွ်င္ျမန္စြာ တိုးတက္လာႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

Tuesday, 12 March 2013

၊ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားတစ္ခြန္းေလာက္ေျပားဖို႔အတြက္ ၀န္ေလးေနတဲ့ ဒီလိုအဆိုးရေတြက တိုင္းျပည္အတြက္ ဘယ္ေနရာမ်ာသံုးစားလို႔ရမွာလဲဆိုတာ စဥ္းစားဖို႔လိုပါတယ္။


အခုတေလားမွာေခတ္စားေနတာက (၉၆၉)ဆိုတဲ့ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအဖြဲ႔ပါ။ ထိုအဖြဲ႔ကို ရက္သမားမ်ားနဲ႔ အၾကမ္းဖက္သမားေတြကဖြဲ႔စည္းထားတာပါ အဓိကလုပ္ေဆာင္ခ်က္ကေတာ့ အစၥလာမ္ဘာသာကိုးကြယ္သူမွန္သမွ် ျမန္မာ့ေျမေပၚမွအျပီးအပိုင္ထြက္ခြာသြားေရပင္ျဖစ္ပါသည္။ အခုလက္ရွိတြင္ေဆာင္ရြက္ေနေသားအခ်က္မ်ားမွာ ကုလားဆိုင္ေစ်းမ၀ယ္ရ၊ ကုလားႏွင့္စကားမေျပားရ၊ ကုလားမ်ားႏွင့္မဆက္သြယ္ရလို႔လိုက္လံစည္းရံုးလွံုေဆာ္ေနပါတယ္။(၉၆၉)ဆိုျပီးအမည္တပ္ျပီး အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအုပ္စုဟာ ရရင္ရသလို လစ္ရင္လစ္သလို မြတ္စလင္မ္ေတြအေပၚမွာ နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႔ဒုကၡေပးေနျခင္းကို မည္သည့္အစိုးရ၊ မည္သည့္ႏိုင္ငံေရးပါတီ၊ မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္းကမွ ၀င္ေရာက္မတားဆီးတဲ့အျပင္ တစ္ခ်ိဳ႕အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ေနာက္ကြယ္ကေန ပံပိုးကူညီေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။

သမိုင္းေရးတဲ့ေန႔

၂၀၁၃၊ ေမလ၊ ၉ရက္ေန႔က ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႔ မဟီေဓာ တကၠသိုလ္မွာ ရခိုင္သမိုင္းဆိုင္ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ကိုက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲကို ရခိုင္အမ်ိဳးသားမ်ား စီစဥ္ခဲ့ေပမယ့္-၊ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကိုေတာ့ ဖိတ္ၾကားျခင္းမရွိဘူးလို႔သိရပါတယ္။အဲဒီေဆြးေႏြပြဲမွာေတာ့ ကိုေက်ာ္ေသာင္းက ဦးေဆာင္က်င္းတဲ့ သူျဖစ္ျပီး ဖိတ္ၾကားထားတဲ့ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားစြာပါ၀င္ခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။အဆိုပါအခမ္းအနားကို ဖိတ္ၾကားထားျခင္းမရွိတဲ့ ဧည့္သည္ေတာ္ ျမန္မာမြတ္ဆလင္ တန္းတူညီမွ် လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ အဖြဲ႔ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုမွ သမိုင္းသုေတသနပညာရွင္ကိုေဌးလြင္ဦးမွ အခမ္းအနာသို႔တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးလိုေၾကာင္း
ကမ္းလွမ္းခဲ့ရာ အစည္းအေ၀ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ သမိုင္းသုေတသနပညာရွင္ ကိုေဌးလြင္ဦးအပါအ၀င္ ရိုဟင္ဂ်ာသံုးဦးလည္းတက္ေရာက္ခြင့္ျပဳခဲ့ပါတယ္။အဲဒီေနာက္

အစၥလာမ္က သာသနာကြယ္ေပ်ာက္မွာဆိုးရိမ္စရာအေၾကာင္းမရွိပါ၊

ပထမကၽြန္ေတာ္တို႔မြတ္စလင္မ္ေတြကို ပညာေရးနိမ့္က်တယ္၊ အသိတရားအားနည္တယ္လိုထင္ေနတာ၊ အမွန္တယ္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ေသခ်ာေလ့လာၾကည့္ျဖစ္တဲ့အခါမွာ ရိုးသားပြင့္လင္းျပီ အမွန္တရားအေပၚရပ္တည္ႏိုင္ၾကတဲ့သူေတြ၊ သူမ်ားရိုင္ျပတာကို သေဘားထားၾကီးစြာျပန္ေျဖရွင္းတဲ့သူေတြ၊ မိုင္းရိုင္တဲ့သူေတြကို ျပန္မရိုင္ပဲ အစၥလာမ္အရွိတရားေတြကို လက္ေတြ႔ေကာ့မက္ျပန္ေပးေနတဲ့သူေတြကအမ်ားၾကီးျဖစ္ေနတယ္။
ကၽြန္ေတာ္ေတာ္ေတာ္သေဘားက်တယ္ ေလးစားဂုဏ္ယူမိပါတယ္၊ မြတ္စလင္မ္ေတြဟာအခုလို ေနထိုင္ဖို႔ အစၥလာမ္သာသနာကျပထမ္းထားျပီးသားပါ၊

အစၥလာမ္ဇာတိမာန္ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ဆိုတာ ျမန္မာျပည္လြတ္လပ္ေရးရျပီးေနာက္ပိုင္းမွ လူမ်ားစုျဖစ္လာသည္မဟုတ္ အဂၤလိပ္အဆိုးရမအုပ္ခ်ဳပ္ခင္အခ်ိန္အရင္ကထဲးက အင္အားၾကီးမားေသာ လူဦးေရကိုပိုင္ဆိုင္ခဲ့တာျဖစ္တယ္။ တိုင္းရင္းသား ရာနဲ႔ခ်ီျပီး တစ္မ်ိဳးစီ စီတန္းလိုက္ရင္ ငါတို႔ျမန္မာမြတ္စလင္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒုတိယလူဦးေရပိုင္ဆိုင္ထားျခင္းျဖစ္တယ္။


 ျမန္မာအဆိုးရသည္ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စု တစ္စုအတြင္း တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းက်ံတဲ့တိုုင္းရင္းသားေတြကို လိုက္လံထိန္းသိမ္းေနတယ္ဆိုရင္ ငါတို႔သည္ အမိျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒုတိယလူဦးေရအမ်ားဆံုးျဖစ္ေနတဲ့ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ေတြကို အဘယ္ေၾကာင့္မထိန္သိမ္းဘဲရွိေနသနည္း။ငါတို႔သည္ အဖဘက္မွေသာ္၎ အမိဘက္မွေသာ္၎ အမိအဖႏွစ္ပါးစလံုးဘက္မွေသာ္၎ တိုင္းရင္းသားမ်ားအမွန္စဥ္စစ္ ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္ ကို ေခတ္အဆက္ဆက္က ျမန္မာသမိုင္းပညာရွင္းမ်ားမသိေလသေလား။ သို႔မဟုတ္ မသိက်ိဳးကၽြန္ျပဳခဲ့ေလသေလား၊ အီကဲ့သို႔ အဘယ္ေၾကာင့္ျဖစ္ရသနည္း ဆိုသည္ကိုငါတို႔စဥ္းစားၾကရေပမည္။ငါတို႔၏ ဘိုးေဘဘီဘင္ ျမန္မာမ်ားသည္ အစၥလာမ္သာသနာကိုသက္၀င္ယံုၾကည္ခဲ့ျပီး ယခုအခ်ိန္အထိအစၥလာမ္ သာသနာကိုတည္တံခိုင္ျမဲးေအာင္ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိေခတ္သမၼရတြင္ ျမန္မာမြတ္စလင္အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ကုရ္သာအက်ႋအရွည္မ်ား၀တ္ဆင္ျခင္း၊ ဗလီဦးထုတ္ေဆာင္းျခင္း၊ မုတ္ဆိတ္ထားျခင္း စသည္တို႔သည္ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမွုႏွင့္မသက္ဆိုင္ဟုေျပားဆိုေနၾကသည္။

Thursday, 7 March 2013

ငါတို႔ဟာ ကမၻာအိမ္ေထာင္စုၾကီးမွ ေပါက္ဖြားလာတဲ့ ညီကိုအရင္းေတြပါ။

လူသားတိုင္းဟာအမွန္တရားကိုမ်တ္ႏိုးၾကတယ္ ခ်စ္ခင္ၾကတယ္၊ ယံုၾကည္အားကိုးၾကတယ္၊ ဒါအမွန္တရားမို႔လို႔ပါ။ သို႔ေဗမယ့္လည္း အဲဒီအမွန္တရားကိုပဲ မုန္းတီးေနတဲ့သူေတြ၊ ရန္လိုေနတဲ့သူေတြ၊ မိမိအတၱကိုေရွ႔တန္းတင္ျပီး ဘယ္သူ႔မ်က္ႏွာကိုမွမေထာက္ပဲ အရြဲ႕တိုက္လုပ္ခ်င္ရာလုပ္တဲ့သူေတြလည္းရွိတယ္။ သူငယ္ခ်င္းတို႔ ငါကိုစိတ္မဆိုၾကပါနဲ႕ ငါဟာမင္းတို႔ရဲ႕ရန္သူမဟုတ္ မင္းတို႔ေၾကနပ္ရင္ ငါဟာမင္းတို႔အတြက္ အခင္မင္ဆံုးမိတ္ေဆြတစ္ဦးပါ။ သူငယ္ခ်င္းတို႔ လူတိုင္းဟာတစ္မ်ိဳးစီကို ပိုင္ဆိုင္ခ်င္ၾကတယ္၊ အဲဒီတစ္မ်ိဳးစီအတြက္ ဘယ္သူကမွျဖည့္စီးမေပးႏိုင္ၾကဘူးသို႔ေဗမယ့္လည္း ေလားကမွာ အရာအားလံုးအတြက္ အဆင္အေျပဆံုးဆိုတာရွိတယ္။

Tuesday, 5 March 2013

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတၾကီးဦးသိန္းစိန္ခင္ဗ်ာ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပသနာဟူသမွ်ကို ျမန္မာႏိုင္ရဲ႕ သမၼတစ္ဦးျဖစ္ေနတဲ့သမၼၾကီးဦးသိန္းစိန္ကိုယ္တိုင္ သိလိမ့္မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္ပါတယ္။သို႔
        သမၼၾကီးခင္ဗ်ာ ျမန္မာႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားတိုင္းဟာ ေရွးဘုရင္မ်ားေခတ္အဆက္ဆက္မွ နအဖအဆိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေသား ကာလတခုအထိ မည္သည့္ျပသနာတစ္စံုတစ္ရာမွမရွိ ခဲ့ပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမွန္သမွ် တစ္ဦးကိုတစ္ဦး အျပန္အလွန္ေလးစားခ်စ္ခင္စြာ ေနထိုင္ခဲ့ပါတယ္။  တဦးကိုတဦး မည္သည့္အေသြးအေရာင္မွမခြဲးျခားဘဲ ညီအရင္း အစ္ကို ေမာင္အရင္းႏွမမ်ားသဖြယ္ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္လာခဲ့ၾကပါတယ္။အဲဒီလိုေနထိုင္လာခဲ့ၾကတာ အခုသမၼတၾကီးလက္ ထက္က်မွ ျပသနာေပါင္းစံု ျဖစ္ေပၚလာတာကိုေတြ႔ျမင္ၾကရပါတယ္။ရခိုင္ျပည္နယ္ အၾကမ္းဖက္သတ္ျဖတ္မွုေတြ၊ ကခ်င္တိုင္းရင္းသားေတြကို မတရားစစ္တိုက္ျပီး တုန္ျပန္ခဲ့တာေတြ၊ ေၾကးနီေတာင္စီမံကိန္းမွာ သံဃာေတာ္ေတြကိုရက္ရက္ စက္စက္မီးေလာင္ဗံုးျဖင့္ တိုက္ခိုက္ခဲ့တာေတြ၊ သာေကတၿမိဳ႕နယ္မွ အစၥလာမ္ဘာသာေရး ကေလးမ်ားစာသင္ေက်ာင္းကို မတရား၀င္ေရာက္ဖ်က္ဆီးတာေတြ၊မအူပင္မွာ လယ္သမားအခြင့္အေရးေတာင္ဆိုေနတဲ့ လယ္သမားေတြကို မတရားတဲ့ နည္းနဲ႔ ကိုထိလက္ေရာက္ေဆာ္ကားခဲ့တာေတြ၊ လွိုင္သာယာမွာ မြတ္စလင္အိ္မ္ေတြကို၀င္ေရာက္ဖ်က္ဆီးခဲ့တာေတြအား လံုးကိုသမၼတၾကီးမသိပါသေလား။သမၼတၾကီးမွာ တာ၀န္မရွိပါသေလား၊ ဒီကိစၥေတြအတြက္ သမၼတၾကီးမွာ ဘားမွေျဖရွင္းမွု မရွိပါသေလား။

ကမၻာအရပ္ရပ္မွာမွီတင္းေနထိုင္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားအားလံုး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ႏိုင္ၾကပါေစ လူမ်ိဳးစြဲ၊ ဘာသာစြဲ၊ ပုဂၢိဳလ္စြဲ၊ မာနစြဲ၊ အတၱစြဲ၊ ဒီအစြဲးေတြဖယ္ရွားၿပီးတစ္ဦးကိုတစ္ဦး ကာကြယ္ေစာင့္ေလွ်ာက္ႏိုင္ၾကပါေစ လူသားမွန္သမွ် လူသားအခ်င္းခ်င္းကို မည္သည့္အေသြးအေရာင္မွ မခြဲးျခားဘဲ ခ်စ္ခင္ ရင္ႏွီးစြာ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံ၊ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကပါေစဗ်ာလူဆိုသည္မွာ
          လူဆိုတာ ဘာသာတရားကိုးကြယ္တဲ့သူရွိသလို မကိုးကြယ္တဲ့သူလည္းရွိတယ္။ဘာသာတရား ကိုင္းရွိုင္းသလိုေလး စားလိုက္နာျခင္းမရွိတဲ့သူလဲရွိတယ္။ လူတစ္ေယာက္ကို ေလးစားစြာဆက္ဆံေပးဖို႔ လက္ခံေပးဖို႔အတြက္ သာသနာ တစ္ခုကိုု ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ဖို႔ လိုသလား၊ ဘာသာေရးရွိမွ ဆက္ဆံမယ္ ဘာသာတူမွဆက္ဆံမယ္လို႔သတ္မွတ္ လို႔ရသလား ဘာသာမဲ့လူတန္းစားကိုေကာ ဆက္ဆံလို႔မရဘူးလား။ လူတစ္ေယာက္လို႔ လက္ခံဖို႔၊ အသိအမွတ္ျပဳဖို႔ ဆိုရာတြင္ ဘာသာ တစ္ခုႏွင့္ ေနာက္တစ္ခု တူညီမွရမယ္တဲ့လား။လူတိုင္းဟာ မိမိဘာသာေရးအေပၚမွာ ေလးစားခ်စ္ခင္သေလာက္ တစ္ပါးသူ ေတြကိုးကြယ္တဲ့ ဘာသာဆိုရင္ အျမဲတမ္းမေကာင္းထင္တက္ၾကတယ္။ဒါေတြဟာ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္တာလဲ ဘယ္ကစျဖစ္တာ လဲ၊ အိုေက ဒီအဆင့္အထိသေဘားေပါက္ရင္ ဆက္သြားၾကည့္မယ္။

Monday, 25 February 2013

တစ္ခုေတာ့ေျပားစရာရွိတာက ဟိုးတုန္းက ရခိုင္ျပည္နဲ႔ စစ္တေကာင္းနယ္ကိုႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာေက်ာ္ေအာင္ နယ္ေျမတစ္ခုတည္း အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္အတြက္ ဘဂၤါလီစကားေျပားတက္ျခင္း၊ ဘဂၤါလီအသြင္မ်ိဳးေတြရွိေနျခင္းမွာ ရခိုင္ျပည္ဖြား အစၥလာမ္ဘာသာကိုးကြယ္ယံုၾကည္သူ ျမန္မာမြတ္စလင္ေတြအတြက္ အထူးအဆန္းမဟုတ္ပါ။ ၎ထက္ပိုျပီး ဘဂၤါလီလံုးလံုးမဟုတ္သည္ကို သမိုင္းသုေတသီမ်ားက အခိုင္အမာေျပားခဲ့ျပီးျပီဆိုတာ လူၾကီးမင္းတို႔သိရွိခဲ့ၾကျပီးျဖစ္ပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ ဌာေနဇာတိလူရင္းမ်ားကို ျမန္မာမြတ္စလင္မ္တစ္မ်ိဳးတည္း ေခၚေ၀ၚၾကပါရန္ ယေန႔မွစရ်္တိုက္တြန္းႏွိုးေဆာ္လိုက္သည္။

လူေတြကလည္းေတာ္ေတာ္ခတ္တယ္ဗ် မြတ္စလင္ဆိုရင္ဘဂၤါလီလိုထင္ေနၾကတယ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘဂၤါလီဆိုရင္ ဘဂၤါလီလို႔ဂုဏ္ယူျပီးေျပားလိုက္ခ်င္ပါတယ္။ တကယ္ဘဂၤါလီမဟုတ္လို႔ မဟုတ္ဘူးလို႔ေျပားေတာ့လည္း စိတ္ဆိုးျပန္တယ္။ ဘဂၤလာေဒရွ္က လူဦးေရသန္းေပါင္း(၂၂၀)ရွိတဲ့ႏိုင္ငံဗ် ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘဂၤလာလီခံယူလိုက္ရင္ေတာ္ေတာ္ရွုပ္ကုန္မယ္ေနာ္၊ ေသခ်ာစဥ္းစားျပီးမွေျပားၾကပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က အခုလက္ရွိမွာ ျမန္မာႏိုင္အေပၚဘာအႏၱရာယ္မွ မေပးပဲ သစၥာရွိစြာေနထိုင္ေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ႏိုင္ငံေတာ္က ျမန္မာျပည္မွာရွိတဲ့မြတ္စလင္ေတြ အားလံုးဟာ ဘဂၤါလီေတြပါလို႔ သတ္မွတ္လိုက္ျပီးဆိုရင္ ျမန္မာ့ေျမပံုပ်ာက္သြားပါလိမ့္မယ္။

ေရႊရိုးအက တီထြင္ခဲ့သူ ျမန္မာမြတ္စလင္ ကာတြန္းပညာရွင္ ဦးဘကေလး

ဦးဘကေလးဆုိတဲ့ ေ႐ႊတေလး အေၾကာင္းကုိ သိ႐ွိဖတ္႐ႈခဲ့ရၿပီးေနာက္ အျခားလူငယ္ေတြကုိလည္း သူ႕ အေၾကာင္းေတြ သိေစခ်င္ခဲ့ပါတယ္။ အခုေနာက္ပိုင္း စာေစာင္ေတြ မဂၢဇင္းေတြမွာ ဦးဘကေလးအေၾကာင္းကုိ ေရးသားတာ မေတြ႕ရ ေတာ့ တတ္ႏိုင္သေလာက္ ေလ့လာဖတ္႐ႈ ေမးျမန္းၿပီး ဦးဘေကေလးအေၾကာင္း အနည္းငယ္ကုိေရးသားလိုက္ျခင္းပါ။
ကာတြန္းဆရာႀကီး ေ႐ႊတေလး၊ ႐ုပ္႐ွင္လူ႐ႊင္ေတာ္ႀကီး ဦးေ႐ႊ႐ုိးဆုိတာ ဟုိလြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း(၈၀)ေက်ာ္ (၁၀၀) အတြင္းက ျမန္မာစာနယ္ဇင္းေတြနဲ႔ ျမန္မာ႐ုပ္႐ွင္ေလာကမွာ လႈပ္႐ွားခဲ့တဲ့ ျမန္မာ(တိုင္းရင္းသားအစၥလာမ္သာသနာ၀င္) အႏုပညာသည္ႀကီးျဖစ္ပါတယ္။

ဘာသာတရားေတြကိုေသခ်ာေလ့လာပါက အစြဲကင္းစြာေလ့လာပါမွ အမွန္တရားကိုသိျမင္မည္ျဖစ္ျပီး အြန္လိုင္းေပၚတြင္ ဘာသာတရားမ်ာကိုေ၀ဖန္ေျပားဆိုေနသူမ်ားအေနျဖင့္လည္း တရားလမ္းမွန္ရရွိေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဒါေၾကာင့္ အသားငါးစားေသာက္ျခင္းကို အသတ္သတ္တယ္လိုယူစေျပားဆိုေနေသာ ဗုဒၶဘာသာ သက္၀င္ယံုၾကည္သူမ်ားကို အၾကံျပဳလိုတာက ဒီေန႔မွစရ်္ အသတ္သတ္ျခင္းကိုဗုဒၶဘာသာကခြင့္မျပဳထားသည္အတြက္ အသားငါးစားေသာက္ျခင္းကိုေလွ်ာင္က်ဥ္ၾကပါရန္ ေလးစားစြာေမတၱာရပ္ခံလိုက္ပါတယ္။ အကယ္ရ်္ အသားငါးမ်ားစားေသာက္ခ်င္ပါက ဗုဒၶဘာသာအျဖစ္ကိုစြန္လႊတ္ျပီး အစၥလာမ္ဘာသာအျဖစ္လက္ခံလိုက္ပါက လူၾကီးမင္းတို႔အတြက္အေကာင္းဆံုးေသားလမ္းညႊန္ခ်က္ျဖစ္သည္ကို တင္ျပအပ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အစၥလာမ္က အသား ငါး စားသေသာက္ျခင္းကို လူသား၏ အစာအဟာရအျဖစ္ လိုအပ္သေလာက္စားသံုးရန္ ခြင့္ျပဳထားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ အားလံုးတရားသေဘားကိုေဆာင္ႏိုင္ၾကပါေစ။ လူရဲ႕အသိ၊ လူ႔ရဲ႕အေတြးအေခၚသည္ တခါတစ္ရံတြင္ ဘာသာတရားမ်ားႏွင့္ဆန္က်င္ဖက္ျဖစ္တက္သည္ကိုအထူသတိျပဳေစခ်င္ပါသည္။

အခုတစ္ေလာ ေဖစ္ဘုတ္ေပၚမွာ ေရးေနၾကတာက မြတ္စလင္ေတြ ႏြားေတြသတ္၊ ကၽြဲေတြသတ္၊ ဆိတ္ေတြသတ္တယ္လို႔ စြတ္ဆဲြေျပားဆိုေနတာေတြ၊ ေ၀ဖန္ေနၾကတာေတြရွိလာတာေတြ႔ေနရပါတယ္။ အဲဒါကလည္းတကယ္တမ္းေျပားရရင္ သဘာ၀က်တဲ့ေမးခြန္းတစ္ခုပါ သို႔ေသာ္ ဒီလိုေမးတဲ့သူေတြကိုယ္တိုင္ မနက္ကဘာဟင္းနဲပထမ္းစားခဲ့သလဲးဆိုတာေမးပါရေစ၊ တကယ္ေတာ့နာမည္ၾကီးထမင္းငတ္ဆိုတဲသေဘားပါဘဲ မြတ္စလင္ေတြဟာ သူမ်ားအသတ္ သတ္ပါတယ္လို႔နာမည္ၾကီးေနေဗမယ့္ တကယ္တမ္းၾကေတာ့ သူတို႔စားဖို႔သတ္ေပးေနသလိုျဖစ္ေနပါတယ္။ လူတိုင္ဟာ သူမ်ားကိုေျပားရမယ္၊ သူမ်ားကိုေ၀ဖန္ရမယ္ဆိုတာ သိၾကေဗမယ့္ ကိုယ္ဘာလဲဆိုတာမသိတာေတာ္ေတာ္ခတ္ပါတယ္။

Saturday, 23 February 2013

သတင္းအမွားေတြျဖန္႔ေ၀ေနေသာ သစ္ထူးလြင္သတင္းလိမ္၊သတင္းမွားေတြကိုအျမဲတမ္းေပးေနတဲ့တက္ထူးလြင္တင္တဲ့ပိုစ္တစ္ခုကိုေတြ႔လိုက္ရပါတယ္ ကၽြန္ေတာ္ေသခ်ာစံုစမ္ၾကည့္လိုက္ေတာ့ဒီဓါတ္ပံုဟာကၽြန္ေတာ္မိတ္ေဆြထဲးကသိတဲ့သူေတြေတာင္ပါေန တယ္ဆိုပါတယ္။ကၽြန္ေတာ္လည္းသတင္းလိမ္ေပးေနတဲ့တက္ထူးလြင္ရဲ႕အမွား၊ကလိမ္ကက်စ္ ညာဏ္ကို ျပည္သူလူထုကိုအသိေပးဖို႔ တာ၀န္ရွိလာပါေတာ့တယ္။ တက္ထူးလြင္ရဲ႕၀ဘ္ဆိုက္ကိုေလ့လာေနတာၾကာပါျပီမဟုတ္မမွန္သတင္းေတြေရးထားတာေတြက တအားမ်ားေနတယ္ ဒါေဗမယ့္ ကၽြန္ေတာ္မသိတဲ့ကိစၥဆိုေတာ့ မသိသလိုဘဲေနလိုက္တာပါ။ အခုေတာ့ အမ်ားျပည္သူကို သူကို ေလ့လာဖို႔ သူ႔၀ဘ္ဆိုက္လင့္ပါတင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ တက္ထူးလြင္အေနနဲဲ႔လည္း ဘယ္အရာမဆို လိမ္စဥ္ေတြလုပ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ ပီျပင္မွလုပ္ပါ မျပီျပင္ပဲလုပ္တဲ့အခါ ကၽြန္ေတာ္အေနနဲ႔ လက္ပိုက္ၾကည္ေနမွာမဟုတ္ဘူး၊အထူးသျဖင့္ဘာသာေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့သတင္းအမွားေပးတာေတြကိုိုေရွာင္ ပါ။ဒီပံုကိုေလ့လာပါတျခမ္းပဲ့ဗလီကေနဒလဘက္ကဗလီတစ္လံုးကိုသြားဖို႔သေဘၤားစီးရန္ထြက္လာျပီ
 ေနာက္က်ံ ခဲ့တဲ့သူတိုအဖြဲ႔သားေတြကို ေစာင့္ေနတယ္ဆိုတာထင္ရွားေနပါတယ္။ ဒီပုဂၢိဳလ္ေတြဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားစစ္စစ္
ပါ။ ေရေတာင္မေရားပါဘူး။အမွန္တကယ္ ဒီပုဂၢိဳလ္ေတြဟာ ဘဂၤါလီပါလို႔တက္ထူးလြင္သိရင္ ရဲစခန္းကိုအေၾကာင္းၾကားျပီး ဖမ္းထားလိုက္မွာပါ ျပီးမွသူရဲ႕၀ဘ္ဆုိက္ထဲးထည့္ျပီး ခိုး၀င္လာေသာဘဂၤါလီမ်ားဟုေၾကျငာမွာမလြဲမေသြပါပဲ။ လူၾကီးမင္းတို႔ယံုလိုက္ပါ ဒါဟာတက္ထူးလြင္ရဲ႕အမွန္တကယ္လိမ္စဥ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္သက္ေသခံပါတယ္ မဟုတ္ဘူးဆိုရင္တက္ထူးလြင္ရွင္းျခင္းတဲ့ေနရာမွာရွင္းႏိုင္ပါတယ္။ လက္ရွိအေျခေနမွာ ဘဂၤါလီမေျပားနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနထိုင္ခဲ့တဲ့ အခုလက္ရွိေနထိုင္ေနတဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာေတြကိုေတာင္ စစ္ေထြအထိေတာင္မွ လာဖို႔မေပးပဲ အျပင္းအထန္တားဆီးပိတ္ပင္ေနၾကပါတယ္။

စာအုပ္မွာ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုုင္ငံဆိုင္ရာ အစၥေရးသံအမတ္ၾကီး တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ သမိုင္းသုေတသီ မိုေရွးေယဂရ္က ၄င္း၏ မဟာဝိဇၹာဘြဲ႕ ဟီဗရူးတကၠသိုလ္ သို႔ တင္သြင္းခဲ့သည္ “The Muslim of Burma” က်မ္းကို စာေရးဆရာ ဝါးခယ္မ ေမာင္မင္းႏိုင္မွ ဘာသာျပန္ဆိုထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ muslim from myanmar land

Muslim From Myanmar Land by Mmedia_Doc

ဗမာမြတ္စလင္မ္လူငယ္မ်ားမွ ျပင္သစ္ယဥ္ေက်းမွုဓါတ္ပံုၿပိဳင္ပြဲတက္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္။
Thursday, 21 February 2013

Bo Aung San 19 7 2009 Burma


where is ko mya aye


ဒီပဲယင္းလုပ္ၾကံမႈ ့(PRMG)20108888 's memories


8-8-8-8 uprising in Burma part 1


5 September 2010 - Nay Zaw Naing


DVB - 19.12.2010 - Nay Zaw Naing


Nay Zaw Naing ဆြဲဖြင့္မိေသားတံခါးမ်ား။


ကိုေဌးလြင္ဦးရဲ႕ စင္ကာပူႏိုင္ေရာက္ေျပားၾကားမွု႔။


Wednesday, 20 February 2013

သာေကတ က မူဆလင္ ေက်ာင္းတခုကုိ ဖ်က္လုိက္တာဟာ အမ်ားသေဘာအရ ဆုိၿပီးလုပ္တာ ေတြ႕ရပါတယ္။ အမ်ားသေဘာတူ ဆႏၵအရ မင္းမဲ့စရုိက္နဲ႔ ေျဖရွင္းလုိ႔ ဥပေဒအရ တရား၀င္တယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ မရွိပဲ ေစတီ ေဆာက္ထားတဲ့ ခ်င္းေတာင္တန္း နဲ႔ ကခ်င္ေတာင္တန္း ေတြက ေစတီေတြ တခုမွ ရွိေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူး။

ဒူ၀ါကခ်င္ရဲ႕ ေဆာင္းပါးကို ျပန္လည္ ကူးယူ ေဖာ္ျပပါတယ္။


အမ်ားသေဘာတူ ဆုိတုိင္း ဒီမုိကေရစီ မဟုတ္ပါ။
******************************
သာေကတ က မူဆလင္ ေက်ာင္းတခုကုိ ဖ်က္လုိက္တာဟာ အမ်ားသေဘာအရ ဆုိၿပီးလုပ္တာ ေတြ႕ရပါတယ္။ အမ်ားသေဘာတူ ဆႏၵအရ မင္းမဲ့စရုိက္နဲ႔ ေျဖရွင္းလုိ႔ ဥပေဒအရ တရား၀င္တယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ မရွိပဲ ေစတီ ေဆာက္ထားတဲ့ ခ်င္းေတာင္တန္း နဲ႔ ကခ်င္ေတာင္တန္း ေတြက ေစတီေတြ တခုမွ ရွိေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူး။ (ကခ်င္ နဲ႔ ခ်င္းေတြကေတာ့ ဒီေလာက္ မသိတတ္တာ မရွိပါဘူး၊ သေဘာကုိ ေျပာတာပါ။)

ဒီေတာ့ အမ်ားသေဘာတူၿပီး ႀကိဳက္သလုိ လူသတ္လုိ႔ မရသလုိ၊ ႀကိဳက္သလုိ သူမ်ားပစၥည္း၊ ဘာသာတရား၊ ထုံးတမ္းစဥ္လာ ဖ်က္ဆီးလုိ႔လဲ မရပါ။ ႏုိင္ငံသား တစ္ေယာက္ခ်င္းစီကုိ ကာကြယ္ထားတဲ့ ဥပေဒ ဆုိတာလဲ ရွိပါေသးတယ္။ အုပ္စုဖဲြ႕ၿပီး အမ်ားသေဘာတူနဲ႔ လူနည္းစုကုိ အႏုိင္က်င့္လုိ႔ မရပါဘူး။ ဒါကုိ အစုိးရ က ကာကြယ္ေပးရမဲ့ တာ၀န္ရွိေနတယ္။

ဒူ၀ါ အေနနဲ႔ ေရး ရေကာင္းမလား.. မေကာင္းဘူးလား ဆုိၿပီး ခ်ီတုံခ်တုံ စဥ္းစားလုိက္ေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္ အမွန္တရား ဆုိတာ အမုန္းခံၿပီးမွ ေရးရတယ္ ဆုိတဲ့ ခံယူခ်က္နဲ႔ ေရးလုိက္ပါတယ္။

ဒီမုိကေရစီ ရဲ႕ အနက္အဓိပၸါယ္ဟာ အမ်ားသေဘာတူထားတဲ့ ဥပေဒ ေဘာင္တခုအတြင္း ႏုိင္ငံသား အားလုံး တေျပးညီ အက်ဳိးခံစားခြင့္ရွိတဲ့ စနစ္ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီ ဥပေဒ ဆုိတာလဲ ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံ အမ်ားပုိင္းမွာ ေတြ႕ရတတ္တဲ့ လူ႕အခြင့္အေရး စံခ်ိန္စံညြန္းနဲ႔ အညီ ေရးဆဲြထားတဲ့ ဥပေဒ ေတြနဲ႔ ဖီလာ ဆန္႔က်င္လုိ႔ မရပါဘူး။ ျမန္မာႏုိင္ငံလုိ ကမာၻ႕ကုလ သမဂၢက လူ႕အခြင့္အေရးတုိ႔၊ ဘာအခြင့္အေရး၊ ညာအခြင့္အေရးေတြမွာ လူၾကားေကာင္းေအာင္ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္အထပ္ထပ္ လက္မွတ္ေရးထုိးထားတဲ့ ႏုိင္ငံတခု အေနနဲ႔ ဒီမုိကေရစီ က်င့္စဥ္ေတြကုိ ေလးစားလုိက္နာဖုိ႔ တာ၀န္ကလဲ ရွိလာျပန္ပါတယ္။
ဒါေတြကုိ မလုိဘူး ထင္ရင္ေတာ့လဲ ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံကုိ မႀကိဳက္လုိ႔လဲ ရပါတယ္။ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္လဲ ဒီမုိကေရစီ ကုိ နည္းလမ္းေပါင္းစုံ နဲ႔ ေရွာင္ဖယ္ေနခဲ့တာပဲေလ။ ဒီတုိင္း ဆက္ေနမလား.. စဥ္းစားေပါ့။

ဒီမုိကေရစီကုိ သြားၾကမယ္ေဟ့.. လုိ႔ ေျပာရင္ေတာ့ ျမန္မာ့နည္း ျမန္မာ့ဟန္ ေတာ့ လုပ္လုိ႔ မရပါ။ ဥပမာ- ဗုဒၶဘာသာ၀င္ စစ္စစ္ျဖစ္ခ်င္ရင္ ဗုဒၶတရားမက်င့္ခ်င္လဲ က်င့္ရမယ္။ အဲဒီ တရားေတြကုိ အယုံအၾကည္မရွိဘူး ဆုိရင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ မလုပ္ဘဲလဲေနလုိ႔ရမယ္၊ ဒီသေဘာပါ။

ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံ အမ်ားတကာ န႔ဲ က်င့္စဥ္မတူျပန္ရင္ ႏုိင္ငံတကာက ေျပာလာမယ္၊ ျပည္တြင္းေရး မစြတ္ဖက္ရလုိ႔ ေျပာလုိ႔လဲ မရပါဘူး။ ဥပမာ.. သူမ်ားရဲ႕ အိမ္တြင္းေရးကုိ မစြတ္ဖက္ေကာင္းဖူး ဆုိတာလဲ လူတုိင္းသိပါတယ္။ ကုိယ့္အိမ္ကုိယ္ ထမင္းေကၽြးတဲ့ေနရာ၊ သားသမီးေတြကုိ ေက်ာင္းထားတဲ့ေနရာ ကုိယ္တတ္ႏုိင္သလုိ လုပ္တာကုိ ဘယ္သူမွ ေျပာပုိင္ခြင့္မရွိေပမယ့္၊ ကို္ယ့္ အိမ္တြင္းေရး ကုိ မက်ဴးေက်ာ္ရဆုိၿပီး အိမ္သား (ဇနီး၊ သားသမီး၊ အိမ္သား) တစ္ေယာက္ေယာက္ကုိ အေသသတ္ဖုိ႔ က်ဳိးစားေနတဲ့ လူတစ္ေယာက္ကုိ ပတ္၀န္းက်င္က ဒီတုိင္းၾကည့္ေနဖုိ႔ မသင့္ေတာ့မွန္း၊ ၀င္ေရာက္စြတ္ဖက္ရေတာ့မယ္ ဆုိတာ လူသားဆန္တဲ့ သတၱကမာၻက အလုိလုိသိပါတယ္။

ဒီေန႔ကမာၻမွာ ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံေတြရဲ႕ စီပြါးတုိးတက္ျခင္းဆုိတဲ့ ရလဒ္ေတြကုိ ထင္သာျမင္သာရွိလာေတာ့ ႏုိင္ငံတုိင္းက စိတ္၀င္စားလာတယ္။ အရင္က ဆုိရွယ္လစ္တုိ႔၊ ကြန္ျမဴနစ္တုိ႔ကုိ ဘုရားတစ္ဆူလုိကုိးကြယ္ လာတဲ့ ပညာရွင္ေတြေတာင္ ပုံစံတမ်ဳိးနဲ႔ ကြန္ျမဴနစ္ႏုိင္ငံေတြကုိ ဒီမုိကရက္တစ္ ဆုိၿပီးနာမည္တပ္ခုိင္း လာတယ္။

ဒီေတာ့… ျမန္မာႏုိင္ငံသူ၊ ႏုိင္ငံသား မ်ားလဲ သူမ်ားလုိ ႀကီးပြါးတုိးတက္ခ်င္လွပါရဲ႕ ဆုိေတာ့ကာ… အစိုးရ ရဲ႕ ဥပေဒ ဆိုတာကုိေတာ့ လုိက္နာရပါေတာ့မယ္။ အဲဒီ ဥပေဒ ကုိ မႀကိဳက္ရင္ ျပင္ရမယ္၊ ဥပေဒ ကုိ ျပင္လုိ႕လဲ မရ၊ ႀကိဳက္လဲ မႀကိဳက္ဘူး ဆုိရင္ေတာ့ တုိင္းရင္းသားေတြလုိ လက္နက္ကုိင္ၿပီး ေတာ္လွန္ရုံေပါ့။ (တုိင္းရင္းသားေတြကေတာ့ လက္ရွိ ဥပေဒ ကုိ မႀကိဳက္လုိ႔ ေတာ္လွန္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။)

ဥပေဒ ကုိလဲ ျပင္ဖုိ႔ စိတ္မကူးပဲနဲ႔ လက္ရွိဥပေဒ ကုိ ဆန္႔က်င္ၿပီး မင္းမဲ့စရုိက္ နဲ႔ ေျဖရွင္းျခင္းသည္… အမွားႀကီး မွားပါတယ္.. လုိ႔ပဲ ဆုိပါရေစ။

ရခုိင္ နဲ႔ ဘဂၤါလီ ကိစၥဟာ ခုိး၀င္လာသူ လူမ်ဳိးျခား ျပႆနာလုိ႔ပဲ ရူ႕ျမင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ႏုိင္ငံသား မူဆလင္ ဆုိတာ အေျခခံ ဥပေဒ အရ တရား၀င္ ဘာသာတရား တခုပါ။ မူဆလင္ဆုိတာ လူမ်ဳိးမဟုတ္၊ ျမန္မာ လူမ်ဳိးစစ္စစ္ မူဆလင္ေတြ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ မေလးလူမ်ဳိး၊ အင္ဒုိနီးရွားမူဆလင္ေတြက ကုလားမဟုတ္ပါဘူး။ တခ်ဳိ႕က မူဆလင္ဘာသာကုိ တုိက္ခုိက္ေနျခင္းကုိ ႏုိင္ငံနဲ႔ လူမ်ဳိးဘာသာ ကာကြယ္သလုိ ေျပာေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ အေျခခံ ဥပေဒ ေဘာင္ကုိ ေက်ာ္ၿပီး မင္းမဲ့စရုိက္လုပ္ေနသူဟာ သမၼတအဆင့္ပါရင္ေတာင္ ႏုိင္ငံေတာ္ ပုန္ကန္မႈ ပါ။ ဥပေဒ စုိးမုိးေရး ရွိတဲ့ ႏုိင္ငံေတြမွာလုိ အေျခခံဥပေဒအရ ႏုိင္ငံသား တစ္ေယာက္ရဲ႕ မူလရပုိင္ခြင့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒအတုိင္းသာ သာေကတ မူဆလင္အဖဲြ႕အစည္းက တရားစဲြရင္ အဲဒီ ဖ်က္ဆီးမႈမွာ ပါ၀င္သူ အားလုံး ေထာင္က်ႏုိင္ပါတယ္။

ဒီေတာ့… ဘယ္လုိလုပ္မလဲ…
ကိုယ့္ရဲ႕ လူမႈ အသုိင္းအ၀ုိင္းထဲကုိ လူမ်ဳိးျခား၊ ဘာသာျခား မ၀င္ႏုိင္ေအာင္ ဘယ္လုိကာကြယ္မလဲ… အေျခခံ ဥပေဒ အရ လုပ္လုိ႔ ရပါတယ္။

ဥပမာ…
အိႏိၵယ ႏုိင္ငံမွာလုိ ဌာေန (ေဒသခံ) မ်ားရဲ႕ ဆႏၵမပါပဲ ဘယ္ ေဒသက တစိမ္းတစ္ေယာက္မွ အဲဒီ ေဒသကုိ အတည္တက်ေျပာင္းေရႊ႕ခြင့္၊ ေျမ၀ယ္ခြင့္မရ… ဆုိတဲ့ ဥပေဒ မ်ဳိးပါ။ ေဒသခံေတြ ၾကည့္ျဖဴတယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ဘယ္လူမ်ဳိး၊ ဘယ္ဘာသာမဆုိ ၀င္ေနေပါ့။ ဒါက ဥပေဒ အရ စည္းမ်ဥ္းေဘာင္အတြင္းက ကာကြယ္ေရး လုပ္တာ။ အိႏိၵယ ႏုိင္ငံမွာလဲ ဘာသာေရး အေတာ္ရႈပ္ခဲ့တဲ့ ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံႀကီး ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ပုိင္းမွ ဒီလုိနည္းနဲ႔ ေျပလည္သြားပါတယ္။

လက္ရွိ အေျခခံဥပေဒ အရ ဆုိရင္ မၾကာခင္ကာလအတြင္း နာမည္မေခၚေသးတဲ့ တရုတ္ျပည္ မဟုတ္ရင္၊ အိႏိၵယျပည္ ျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ ဆုိေတာ့ ပ်က္ဆံခ်မ္းသာတဲ့ လူေတြ ေနရာတကာ ေျမ၀ယ္လုိ႔ ရေနတာကုိး… ေဒသခံေတြရဲ႕ ဆႏၵရွိရွိ မရွိရွိ။ ေနရာတကာ ေျမေစ်းရလာတာနဲ႔ ေဒသခံေတြက ေရာင္းမယ္။ ၀ယ္ႏုိင္တဲ့လူေတြက ဗမာလဲ မဟုတ္၊ ကခ်င္လဲ မဟုတ္၊ ဘယ္တုိင္းရင္းသားမွ မဟုတ္ဘူး၊ တရုတ္ နဲ႔ ကုလား အသုိင္းအ၀ုိင္းေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အခုထိေတာ့ ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒ ဆုိတာ ရွိတယ္။ အဲဒီ ဥပေဒ ကုိ မေတာ္လွန္ရဲတဲ့လူတုိင္းကေတာ့ လုိက္နာရမယ္။ အဲဒီ ဥပေဒ မႀကိဳက္ရင္ အရင္ျပင္ရမယ္။ ဥပေဒ ေဘာင္အတုိင္း မေနတတ္ေသးသ၍ ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံ စစ္စစ္ကုိ သြားႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါ။ “ဥပေဒမွာ မည္သုိ႔ပင္ ဆုိေစကာမူ…” ဆုိတဲ့ မဆလ အေတြးအေခၚနဲ႔ေတာ့ ဒီႏုိင္ငံ ဒီဘ၀ ဒီမွ်သာ ပဲ ရွိအုံးမွာပါ။

Sunday, 17 February 2013

ရမၼာ၀တီၿမိဳ႕၀န္၊ ေရႊေတာင္ သာဂသူ ဘြဲ႕ရ ဂႏၳ၀င္ေျမာက္ စာဆိုေတာ္ ဆရာႀကီး ဦးႏု

ရမၼာ၀တီၿမိဳ႕၀န္၊ ေရႊေတာင္ သာဂသူ ဘြဲ႕ရ ဂႏၳ၀င္ေျမာက္ စာဆိုေတာ္ ဆရာႀကီး ဦးႏု by Lwin Ko Ko Oo

မေလးရွားႏိုင္ငံေရာက္ကိုေဌးလြင္ဦးရဲ႕ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား

ဒီေန႔ (၁၇. ၂. ၂၀၁၂) တနဂၤေႏြေန႔မွာ အန္ကယ္ ေ႒းလြင္ဦးက မေလးရွားရဲ႕ MMAM ရဲ႕ ရံုးခန္းမွာ သမိုင္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္
တစ္ခ်ိဳ႕ကို အေထာက္အထားမ်ား၊ စာအုပ္ စာေပမ်ားထဲမွ သက္ေသခံေနေသာ အမွန္တရားမ်ားကို အေျခခံကာ အခ်က္က်က် ရွင္းလင္း
တင္ျပသြားပါတယ္။
သူေျပာျပတဲ့ အထဲမွာ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့  ျပႆနာေတြနဲ႔ ဆက္ႏြယ္တဲ့ လူမ်ိဳးေရး ကိစၥေတြ၊
ရိုဟင္ဂ်ာဆုိတဲ့ စကားလံုးက ဘယ္ကလာေၾကာင္း၊ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ရခိုင္ေဒသမွာ ေရွးယခင္ကပင္ ေနထိုင္ၾကသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊
ရိုဟင္ဂ်ာနဲ႔ ဘဂၤါလီ မတူညီဘဲ ကြာျခားေၾကာင္း၊ ပါဠိစာေပအေၾကာင္း အနည္းငယ္၊ ကိုယ့္အမ်ိဳးကိုယ္ ခ်စ္စိတ္ထက္
တကယ္တမ္းက်ေတာ့ ႏိုင္ငံခ်စ္စိတ္က ဘယ္လုိအေရးပါေၾကာင္း စသျဖင့္ အေၾကာင္းအရာ ကြင္းဆက္မိမိ ေဆြးေႏြးသြားတာကို
အားရေက်နပ္စြာ နားေထာင္ခဲ့ရပါတယ္။
အခ်ိန္က ေန႔လည္ ၂နာရီခြဲမွာ စတင္ရတာ ျဖစ္လုိ႔ ပရိသတ္ မပ်င္းရေအာင္ စိတ္၀င္တစား ေျပာျပေနရင္းက အလ်ဥ္းသင့္သလုိ
တစ္ခ်ိဳ႕ေနရာေလးေတြမွာ အရႊန္းေဖာက္ၿပီး သမိုင္းကို မပ်င္းေအာင္ ေျပာျပသြားတာ တကယ့္ကို ေလးစားစရာပါ။ နားေထာင္ရင္းမွ
ပရိသတ္မ်ားကလည္း လက္ခုပ္သံနဲ႔ မၾကာ မၾကာ ဂုဏ္ျပဳကာ တစ္နာရီေက်ာ္ အခ်ိန္ကို ျဖတ္သန္းခဲ့ၾကပါတယ္။
အန္ကယ့္အေနနဲ႔ သူတင္ျပေဆြးေႏြးမယ့္ အပိုင္းကို အခ်ိန္အမ်ားႀကီး မယူဘဲ အေမးအေျဖက႑ကို အခ်ိန္ပိုေပးၿပီး
ေဆြးေႏြးခ်င္တာေၾကာင့္ အေမးအေျဖ အစီအစဥ္ ထပ္မံ ေရာက္ရွိလုိ႔ လာပါတယ္။
၁။ ရိုဟင္ဂ်ာရဲ႕ အဓိပၸါယ္ ဆိုတာ ဘာလဲ?
၂။ ေဒါက္တာေအးခ်မ္းနဲ့ စိန္ေခၚထားတာ ဘယ္အဆင့္  ေရာက္ေနပါသလဲ?

၃။ အခုလက္ရွိ ရခိုင္ျပည္နယ္ဝန္ၾကီး (ေဒါက္တာေအးေမာင္) ျပဳတ္ဖုိ့ က်ေတာ္တုိ့ဘက္ကေန signature ေတြလိုက္ေကာက္ျပီး
   ကမ္ပိန္း လုပ္သင့္မလုပ္သင့္

၄။ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္နဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာ ဘာကြာသလဲ?
၅။ ရခိုင္လူမ်ိုးနဲ့ ဗမာလူမ်ိုး ဘာေၾကာင့္ စာေပေရာ ယဥ္ေက်းမွဳပါ ေတာ္ေတာ္ခပ္ဆင္ဆင္တူေနတာလဲ?
၆။ ျမန္မာ မြတ္စလင္မ္ေတြ အေနနဲ႔ ဘာသာျခားေတြၾကားမွာ ဘယ္လုိပံုစံနဲ႔ အေကာင္းဆံုး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူ ယွဥ္တြဲ ေနထုိင္သင့္လဲ?

ဒီအခ်ိန္မွာမြတ္စလင္မ္တိုင္းအတြက္ အေကာင္းဆံုးေျဖရွင္နည္း။

ေလးစားအပ္တဲ့မြတ္စလင္မ္ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမအေပါင္းတို႔ အလႅာဟ္ဟူအရွင္ျမတ္ကရုဏာေတာ္ က်ေရာက္ပါေစ၊ ဒီအခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔အတူမြတ္စလင္ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ား ပူေဆြးေသာကေရာက္ေနက်လိမ္မယ္လို႔ကၽြန္ေတာ္ယံုၾကည္ပါတယ္။သီးခံမ်ိဳသိပ္ၾကပါအလႅာဟ္အရွင္ျမတ္
အစားေပးေတာ္မူပါေစ၊ ေလားကကမၻာကိုပိုင္းစိုးေတာ္မူေသာအရွင္သည္ ဒီအတိုင္းၾကည့္ေနမည္မဟုတ္ပါ။

ဒီအခ်ိန္မွာမြတ္စလင္မ္တိုင္းအတြက္ အေကာင္းဆံုးေျဖရွင္နည္း။

ေလးစားအပ္တဲ့မြတ္စလင္မ္ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမအေပါင္းတို႔ အလႅာဟ္ဟူအရွင္ျမတ္ကရုဏာေတာ္ က်ေရာက္ပါေစ၊ ဒီအခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔အတူမြတ္စလင္ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ား ပူေဆြးေသာကေရာက္ေနက်လိမ္မယ္လို႔ကၽြန္ေတာ္ယံုၾကည္ပါတယ္။သီးခံမ်ိဳသိပ္ၾကပါအလႅာဟ္အရွင္ျမတ္
အစားေပးေတာ္မူပါေစ၊ ေလားကကမၻာကိုပိုင္းစိုးေတာ္မူေသာအရွင္သည္ ဒီအတိုင္းၾကည့္ေနမည္မဟုတ္ပါ။
မနက္ထဲကအလြန္ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္ႏူးသလို ခံစားေနရတဲ့ကၽြန္ေတာ္ဟာ ညေနငါးနာရီေလာက္မွာေတာ့ စိတ္ညစ္စရာသတင္းဆိုးတစ္ခုကိုၾကားလိုက္ရပါတယ္။ အဲဒီစိတ္နဲ႔ဘာလုပ္လို႔ဘာကိုင္ရမွန္းေတာင္မသိျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။စိတ္ေတြညစ္လာတယ္ ေဒါးသေတြထြက္လာ
တယ္ ေဖစ္ဘုတ္ကိုၾကည့္ျပီး ပိုဆိုးလာတယ္။ အရာရာကိုရိုက္ခြဲးခ်င္စိတ္ေတြေပၚလာတယ္။ အေတြးေပါင္မ်ားစြာနဲ႔ စိတ္မတည္ၿငိမ္မွုေတြျဖစ္လာခဲ့တယ္ ဒီကိစၥဟာကၽြန္ေတာ္အတြက္ အလြန္ဆိုး၀ါးတဲ့ အလြန္ရက္စက္တဲ့ အလြန္ယုတ္မာတဲ့ လူတစ္ေယာက္လို႔ ခံယူခ်င္တဲ့စိတ္ေတြေပၚေပါက္ခဲ့တယ္။ အံကိုက်ိတ္ျပီး က်က္သိမ္းထ အျမတ္ၾကီးထြက္ခဲ့ရတယ္။
ေနာက္ဆံုးေတာ့လည္း သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ရဲ႕ေဖစ္ဘုတ္ေပၚကေန ေျဖသိပ္ေပးမွုကိုခံယူရင္းနဲ႕ ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ေဒါးသေတြျပန္ေျပသြားခဲ့တယ္။ စိတ္ကေနသာထိုင္သာျပန္ရသြားတယ္၊ သူငယ္ခ်င္းကကၽြန္ေတာ္ကို ေျဖာင္ခ်က္ေပးတယ္ သူငယ္ခ်င္းတဲ့...............
ေခြးေတြကမင္းကိုကိုက္တယ္ဆိုရင္ အဲဒီေခြးကိုမင္းေဒါးသထြက္မွာဘဲ မင္းေဒါးသထြက္လို႔ မင္းအဲဒီေခြးကိုျပန္ကိုက္မလားတဲ့၊ ဟုတ္တယ္ ေခြးေတြကိုက္ရင္ အဲဒီေခြးေတြကို ကၽြန္ေတာ္ဘယ္ျပန္ကိုက္မလဲး။ ကၽြန္ေတာ္က ေခြးနဲ႔ျပိဳင္ကိုက္ရင္ ကၽြန္ေတာ္ပါအဆင့္မရွိရာေရာက္သြာမွာေပါ့ မဟုတ္ဘူးလား။ အဲဒီလိုအၾကံျပဳေပးတဲ့သူငယ္ခ်င္းကို ဒီေဖစ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာကေန ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပားလိုက္ပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္တစ္ခုစဥ္းစားမိတာကဒီေခြးအာဏာရွင္ေတြကဘာျဖစ္ခ်င္တာလဲဆိုတာဘဲ။ ဒါကသိပ္အေရးၾကီပါတယ္။ မြတ္စလင္မ္တိုင္းနာလည္ သေဘားေပါက္သင့္တဲ့ကိစၥ အဲဒီကိစၥကိုနားလည္သေဘားေပါက္ရင္ တို႕ေအာင္ျမင္ၾကလိမ္မယ္။
ဒီအခ်ိန္မွာညီေနာင္မြတ္စလင္မ္ေတြ တစ္ခုဘဲသတိထားေရွာင္က်ဥ္ဖို႔လိုတယ္။ စိတ္ခံစားခ်က္ေတြနဲ႔ ဘာကိုမွမလုပ္မိပါေစနဲ႔၊ တကယ္လို႔ကိုယ္က စိတ္ခံစားခ်က္ေတြကိုေရွ႕တန္းတင္ျပီး လုပ္ခ်င္ရာလုပ္မိတဲ့အခါ ျပနာကအာဏာပိုင္ေတြဖန္္တီးတဲ့ဆက္၀ိုင္းထဲးေရာက္သြားပါလိမ္႔မယ္။ သူတို႔ဖန္တီထားတဲ့အကြက္ထဲးေရာက္သြားရင္ မြတ္စလင္မ္ထုတစ္ရပ္လံုးနစ္နာဆံုးရွံုးရလိမ္မယ္။အဲဒါကိုေလးေလးနက္နက္ထားျပီးစဥ္းစားပါ
ဒီအခ်ိန္မွာဗလီကိုဖ်က္မယ္ဆိုရင္လည္း ဖ်က္ခိုင္းလိုက္ပါ။ ဗလီကိုမီးနဲ႔ရွံုမယ္ဆိုရင္လည္း ရွံုခိုင္းလိုက္ပါ၊ လုပ္ခ်င္တဲ့အတိုင္းလုပ္ပါေစ ကိုယ္ဘက္ကဘာျပသနာမွမလုပ္ပါနဲ႔ ကိုယ္ဘက္ကေနျပန္ခုခံလို႔ သူတိုဘက္ကလည္းတိုက္ခိုက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ျပသနာဟာပိုၾကီးသြားႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလိုျပသနာၾကီးထြားလာျခင္းဟာ အဆိုးရအာဏာရွင္လူယုတ္မာေတြကို အားေပးေထာက္ခံရာေရာက္တယ္။ ကိုယ္ကဘာျဖစ္ခ်င္တာလဲ သူတို႔ကဘာျဖစ္ျခင္တာလဲ ဆိုတာနားလည္ဖို႔လိုတယ္။ ေသြးမစူၾကပါနဲ႔ စိတ္ေအးေအးထားၾကပါ အလႅာဟ္ထံမွာဒိုအာေတာင္းၾကပါ။ အလႅာဟ္အရွင္သေဘားေတာ္ရွိပါက ျမန္မာျပည္တစ္ခုလံုး ေနရာအႏံွ ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္မ်ားခ်ီးျမွင့္ႏိုင္ပါတယ္။အစၥလာမ္သာသနာရဲ႕ မွ်တတဲ့တရားလမ္းစဥ္ေတြကိုႏွလံုးမူျပီး ျဖစ္ေပၚေနေသာျပသနာမ်ားအေပၚရွု႕ျမင္သံုးသပ္ပါ။
ဒါေတြအားလံုးကိုေတာ့မွတ္ထားလိုက္ပါ မွတ္တမ္းတင္ထားလိုက္ပါ၊ ေနာက္ဆံုးေတာ့ မေကာင္းၾကံေဘးဓါဏ္ထိဆိုတဲ့အတိုင္း ကိုယ္ရွုးကိုယ္ျပန္ပတ္သြားပါလိမ့္မယ္။ တရုတ္ကိုျပသနာမရွာရဲးတဲ့အဆိုးရဟာ မြတ္စလင္ေတြအေပၚမွာဘဲ ျပသနာကတ၀ဲးလည္လည္ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါကေတာ့ရွင္းေနတာဘဲ တရုပ္ကသူလူမ်ိဳးတစ္ေယာက္ကိုထိတာနဲ႔ အဆိုးရရဲ႕အပုတ္ကိုေဖာ္လိုက္မွာေလ အဲဒီေတာ့တရုတ္နဲ႔ေတာ့ အရွုပ္ေတာ္ပံုမလုပ္ရဲးဘူးေလ၊
အဲဒီအတြက္မြတ္စလင္ေတြကိုပဲဆက္တိုက္ ဆက္တိုက္လုပ္သြားမွာပါ။ အရင္ထဲးကကၽြန္ေတာ္ေျပားျပီးပါျပီ၊ ေနာက္ဆံုးေတာ့သတင္းမီဒီယာေတြက သူတို႔ရဲ႕သမိုင္းေဖာ္မယ့္သူေတြဘဲ။ ကမၻာကသိပါတယ္ သမိုင္းဆိုးၾကီးတစ္ခုကို လက္ရက္ေခၚေနတဲ့အဆိုးရမွာ ဘားကိုမွေၾကာက္ရြံမွုေတြမရွိေသပါဘူး၊ ဒီအခ်က္ေတြကိုနားလည္သေဘားေပါက္ျခင္းျဖင့္ မြတ္စလင္ညီေနာင္မ်ားအေနျဖင့္ မည္သည့္တုန္႕ျပန္မွုကိုမွအလုပ္ၾကပါရန္ အႏူရ္းညႊန္ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါတယ္။
မြတ္စလင္ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားအားလံုး စိတ္တည္ၿငိမ္စြာျဖင့္ ခရီးေရွ႕ဆင္ႏိုင္ၾကပါေစလို႔ ဆုမြန္ဒိုအာျပဳလိုက္ပါတယ္။
အစၥလာမ္မုအာလိုင္းကြမ္း၀ရဟ္မသြလ္ႅားဟိ ၀ဗရကာသူဟ္။
ေအာင္ေက်ာ္မိုး

Saturday, 16 February 2013

Sami Yusuf - You Came To Me (Feat. Dato' Siti Nurhaliza) @SamiYusuf @Arteffec

ဗလီကို ခ်စ္သူမ်ား၏ ေန.တေန. / မြတ္စလင္မ္တို.ႏွင္႔ ဗလီဧည္႔လမ္းညႊန္လုပ္ငန္း ( အပိုင္း၂၃) “ျမန္မာျပည္မွ ဗလီမ်ားသို. အလည္ခရီး အပိုင္း (၃)”


اَلْسَلَامُعَلَيْكُمْ
သင္တို.အေပၚ၌ ျငိမ္းခ်မ္းသာယာမႈအေပါင္း အလႅာဟ္႔ထံမွ ရရွိပါေစ။
အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္နာမေတာ္ျဖင္႔ အစျပဳပါ၏
 “ျမန္မာျပည္မွ ဗလီမ်ားသို. အလည္ခရီး အပိုင္း (၃)”  ကို မြတ္စလင္မ္တို.ႏွင္႔ ဗလီဧည္႔လမ္းညႊန္လုပ္ငန္း ( အပိုင္း၂၃) အျဖစ္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါေတာ.မည္။
Muslims  and the program of Mosque Tour Guide - Part 23
ယခုအပါတ္တြင္ျမန္မာျပည္အလည္ျပန္ခရီး- ၂၀၁၃ ဇႏၷဝါရီ ၂၄ ရက္ေန.မွ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ရက္ - ၉ ရက္အၾကာ ျမိဳ.ၾကီး ၅ ျမိဳ.ခရီးစဥ္၌  ၂၈.၀၁.၂၀၁၃ တြင္ မႏၱေလးျမိဳ.မွာ ဗလီ ခ်စ္သူမ်ား၏ေန. ေန.တေန. အျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ထိုက္ဖြယ္ရာ ေခတၱ အလည္သြားေရာက္ႏိုင္ခဲ႔ဖြယ္ အေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပပါမည္။
ျမိဳ.ခံ ဦးေလးသားခ်င္းမ်ားဆီမွာ တစ္ညအိပ္ျပီးမနက္ သူ.သမီးႏွင္.သားတို.ရဲ. မႏၱေလးတခြင္ ဘယ္လိုက္ပို.ေပးရမလဲေမးစဥ္ ဗလီဧည္.လမ္းညႊန္လုပ္ငန္းလုပ္အားေပးပီသစြာ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္သမိုင္း အေထာက္အထားခိုင္မာ ဗလီမ်ားဆီ အမွတ္တရ လည္ခ်င္ပါသည္ ေတာင္းဆိုခဲ႔၍ အလႅာဟ္အရွင္သေဘာတူညီမႈျဖင္႔ ေရာက္ခဲ႔သမွ် ဤမွတ္တမ္းျပဳခဲ႔ႏိုင္ပါျပီ။
တည္းအိမ္မွာ မနက္စာ မန္းေလးစားဖြယ္ရာစံု စားေသာက္အျပီး ဦးစြာ ေမေမဘက္မွ အေဒၚမ်ား၊ ညီမဝမ္းကြဲမ်ားႏွင္. မ်ိဳးဆက္သစ္ တူ/တူမမ်ားထံေခတၱသာစံုေတြ.ႏိုင္ခဲ႔ေသာ္လည္း အနားရွိ မႏၱေလးျမိဳ.၏ ေက်ာက္ဗလီ ေရွ. လိုက္ပို.ကား ခဏရပ္ထားခိုင္းျပီး ဝင္လည္ၾကည္႔ျဖစ္စဥ္က မွတ္တမ္းပံုမ်ားပါ။
ဗလီၾကီးေရွ. အမွတ္တရႏွင္. ဗလီအတြင္းဝင္းထဲက မွတ္တမ္းပံုမ်ားပါ။
ေက်ာက္ဗလီက အထြက္ လမ္းတြင္ ျဖတ္သန္းခဲ႔စဥ္ ေရွးလက္ရာ မိုနာရာစင္ျဖင္. ေပၚလြင္လွပေနေသာ ဗလီတစ္လံုး၏ အျပင္ရႈ.ခင္း၊ အတြင္း အျမင္မ်ားျဖင္. ပကတိ မန္းေလးသားမြတ္စလင္မ္တို.ဘဝ ဆြလာသ္ဝတ္ျပဳရာဌာန၏ မွတ္တမ္းတခ်ိဳ.ပါ။
မန္းေလးျမိဳ. ပန္းေသး (တရုတ္ျမန္မာမြတ္စလင္မ္) ဗလီၾကီးဆီ အလည္ေရာက္ခဲ႔စဥ္ မွတ္တမ္းမ်ား
၁၈၆၈ ခုႏွစ္ (တနည္း) ျပီးခဲ႔ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၄၅ ႏွစ္ကတည္းက တည္ေဆာက္ခဲ.ေသာ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ သမိုင္းဝင္ ပန္းေသးဗလီၾကီး ေက်ာက္စာ ႏွင္. အမွတ္တရ ကၽြန္ေတာ္တို. ဇနီးေမာင္ႏွံ။
ဤခရီးစဥ္အစအဆံုး ၾကည္ျဖဴစြာ လိုက္ပါပို.ေဆာင္ေပးခဲ.သူ ညီမ၊ ေမာင္ေလးတို.ႏွင္. အတူ ပီတိျဖစ္ေနသူ မေလးရွားေခတၱေရာက္ အမတို. အမွတ္တရ။
မွတ္ခ်က္။  က်န္ရွိပံုမ်ားကို မၾကာမီ တင္ဆက္ေပးပါဦးမည္၊ ဗလီခ်စ္သူမ်ား၏ ေန.တေန.ကို အမ်ားသူငွာတို.လည္း အလားတူ ရၾကပါေစ။
ဤသမိုင္းဝင္ ေရွး မန္းေလးဗလီၾကီးမ်ားသို. ဗလီခ်စ္သူမ်ား၏ ေန.တစ္ေန. ဟု ဆိုစမွတ္ျပဳေလာက္ေအာင္ အလည္ပတ္ျပဳေလ.လာခဲ႔ျခင္းအား
“ျမန္မာျပည္မွ ဗလီမ်ားသို. အလည္ခရီး အပိုင္း (၃)” ေခါင္းစဥ္အေနျဖင္႔   အမွတ္တရ ဓါတ္ပံုမွတ္တမ္းမ်ားတင္ျပေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာျပည္တလႊား မြတ္စလင္မ္မိတ္ေဆြမ်ားႏွင္႔ ႏိုင္ငံတကာေရာက္ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္မ်ားလည္း အခုလို ဗလီဧည္႔လမ္းညႊန္လုပ္ငန္း၊ ဗလီမ်ားႏွင္႔ ဆက္စပ္ပတ္သက္ရာ သမိုင္းဝင္အေဆာက္အဦး၊ ေနရာဌာနမ်ားသို. ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ေလ.လာျခင္း  အခန္းက႑မ်ားမွာ ပါဝင္ေလ.လာေစလို့ပါ၍ မွ်ေဝေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။
ဤအမွတ္တရ အစီအစဥ္ကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္အစအဆံုးသြားေရာက္ပါဝင္လ်က္ သမိုင္းဝင္ မွတ္တမ္းတင္ခြင္.ရခဲ႔ပါ၍ အလႅာဟ္အရွင္အား မ်ားစြာေက်းဇူးတင္အပ္ပါ၏။
ေဒါက္တာ အြရ္မာန္ျမတ္မင္း
မွတ္ခ်က္
ဆက္လက္ျပီး ဤလုပ္ငန္းအေၾကာင္းဗဟုသုတမ်ား မွ်ေဝေပးႏိုင္ခြင္႔ရပါေစ။ ဖတ္ၾကည္႔သူ၊ တင္ျပသူ၊ လာေရာက္ေလ.လာသူမ်ားအား အလႅာဟ္အရွင္ ႏွစ္သက္လက္ခံသေဘာေတာ္မူကာ အခက္အခဲမ်ားမွ ေဝးလ်က္ အကူအညီမ်ားရပါေစ။
အပိုင္း (၂၁) သိႏိုင္ရန္ ေအာက္ပါ ပူးတြဲ အြန္လိုင္းလိပ္စာကုိ ကလစ္ႏွိပ္ျပီး သြားၾကည္႔၊ အေသးစိတ္သိႏိုင္ပါသည္။

                                                                      
                                                                    ေဒါက္တာအြန္မာရ္ခံစားတင္ျပသည္။

မြတ္စလင္မ္တို.ႏွင္႔ ဗလီဧည္႔လမ္းညႊန္လုပ္ငန္း ( အပိုင္း၂၂) “ျမန္မာျပည္မွ ဗလီမ်ားသို. အလည္ခရီး အပိုင္း (၂)”


اَلْسَلَامُعَلَيْكُمْ
သင္တို.အေပၚ၌ ျငိမ္းခ်မ္းသာယာမႈအေပါင္း အလႅာဟ္႔ထံမွ ရရွိပါေစ။
အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္နာမေတာ္ျဖင္႔ အစျပဳပါ၏
 “ျမန္မာျပည္မွ ဗလီမ်ားသို. အလည္ခရီး အပိုင္း (၂)”  ကို မြတ္စလင္မ္တို.ႏွင္႔ ဗလီဧည္႔လမ္းညႊန္လုပ္ငန္း ( အပိုင္း၂၂) အျဖစ္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါေတာ.မည္။
Muslims  and the program of Mosque Tour Guide - Part 22
ယခုအပါတ္တြင္ျမန္မာျပည္အလည္ျပန္ခရီး- ၂၀၁၃ ဇႏၷဝါရီ ၂၄ ရက္ေန.မွ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ရက္ - ၉ ရက္အၾကာ ျမိဳ.ၾကီး ၅ ျမိဳ.ခရီးစဥ္၌  မႏၱေလးျမိဳ.မွ စစ္ကိုင္းျမိဳ.သို.အသြား လမ္းခရီးတစ္ေထာက္ျဖစ္သည္႔ ဦး့ပိန္တံတားၾကီးရွိရာ ေတာင္သမံအင္း ပတ္လည္လမ္းမၾကီးမွ ကားျဖင္႔ဝင္ကာ အမရပူရ ရပ္ကြက္မ်ားသို.ျဖတ္လ်က္ လင္းဇင္ကုန္းကဘာန္စတန္ဝင္းသို. သြားေရာက္ခဲ.ၾကသည္ကို ေဖာ္ျပပါမည္။
မစဂ်ဒ္ဟိုစိုင္နီ ဘိုးေတာ္ဗလီၾကီးကို ၁၉၆၈ ခုႏွစ္ဟု ေရးထိုးထားေသာ္လည္း ဤသည္မွာ ျပန္လည္မြမ္းမံသည္႔ႏွစ္သာျဖစ္ႏိုင္ျပီး တည္ေဆာက္ထားခဲ႔ အုတ္ခဲ႔ခ်ပ္တို.ၾကည္႔ျခင္းအားျဖင္႔ ရွင္ဘုရင္လက္ထပ္ကတည္းက ရွိေနျပီးသားဟု ခန္.မွန္းရပါသည္။
ဗလီၾကီး၏ အေရွ.ေျမာက္ဘက္ေဒါင္႔က အညာေဒသ သဘာဝေသာက္သံုးေရတြင္းေနာက္ခံရႈ.ခင္းျဖင္.ျမင္ရသည္.အဆုိပါ ေရွးဗလီမွာ လြမ္းဖြယ္ရာ အေငြ.အသက္မ်ားရစ္ပတ္ဝိုင္းေနသလိုမ်ားဟု ထင္စရာပင္ျဖစ္ပါသည္။ အနီးအနားဝန္းက်င္မွ မြတ္စလင္မ္အခ်ိဳ.က လာေရာက္ျပီး ငါးၾကိမ္ဆြလာသ္မွန္မွန္ဝတ္ျပဳသူရွိဖို.အားျဖည္႔ေနရသည္ဟု အနားအိမ္မွတဆင္႔သိခဲ႔ရပါသည္။ နမားဇ္ဖတ္သူမလာလို. ပိတ္ထားရသည္႔အခါလည္းရွိေၾကာင္းသိခဲ႔ပါသျဖင္႔ အေတာ္စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိလိုက္ခဲ႔ပါေသးသည္။
မစဂ်ဒ္ဟိုစိုင္နီ ဘိုးေတာ္ဗလီၾကီး ေရာက္ရွိခဲ႔ျပီး တဆက္တည္းလမ္းေလွ်ာက္ဝင္သြားကာ
သခင္ၾကီးဦးႏု၊ ျမိဳ.ဝန္ဘိုင္ဆပ္၊ ဦးပိန္တို.ႏွင္႔တကြ အာရဝါဟ္မ်ားအတြက္ ကဘာန္ေျမပံုတို.မွာ ေဇယာဒသ္ျပဳခဲ႔ပါသည္။
ရမၼာဝတီျမိဳ.ဝန္ ေရႊေတာင္သာဂသူဘြဲ.ရ က်မ္းျပဳစာဆိုေတာ္ဆရာၾကီးဦးႏု ဂူဗိမာန္တြင္ အမွတ္တရ။
ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ကတည္းက ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ (အစၥလာမ္႔ေရးရာ) က်မ္းျပဳစာဆိုေတာ္ေပၚေပါက္ခဲ႔သည္ကို သမိုင္းမွတ္တိုင္တည္ခဲ႔ပါျပီ။
ဤခရီးစဥ္တြင္အတူလိုက္ပါရင္း အလွည္႔က် ဓါတ္ပံုမွတ္တမ္းယူေပးခဲ႔သူ ညီေမာင္တစ္ဦးႏွင္႔ တူေတာ္ေမာင္တစ္ေယာက္လည္းအမွတ္တရပါ။
ေနာက္ဆံုးမွာ ျမန္မာရွင္ဘုရင္ကိုယ္တိုင္က အစၥလာမ္သာသနာပိုင္ခံအပ္ျခင္းခံခဲ႔ရေသာ   အာဗစ္ရွားဟိုစိုင္နီ သခင္ၾကီး၏  ေအာက္ပါ သခ်ိၤဳင္းေတာ္ဗိမာန္သို. ဝင္ခဲ႔ကာ ဆုေတာင္းဒိုအာမ်ားျပဳခဲ႔ၾကပါသည္။
သူေတာင္စဥ္သခင္ၾကီး၏ အထုပတၱိေက်ာက္စာခ်ပ္လည္း ဖတ္မွတ္ေလ.လာႏိုင္ပါသည္။
သူေတာ္စဥ္ၾကီး ဂူဗိမာန္ေတာ္
ေဇယာရသ္ဖြာေတယာ ဖတ္ရြတ္ခဲ႔ၾကစဥ္
ျမန္မာရွင္ဘုရင္ ဘိုးေတာ္ဘုရား၏ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္တို.အတြက္ သခင္ၾကီးအား သာသနာပိုင္အျဖစ္ခန္.အပ္သည္႔ အမိန္.ေတာ္။
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဂါပကလူၾကီးရွင္းျပခ်က္အရ ဤေျမကြက္၏ ယခင္ေနရာ-(စကားဝါ)ပန္းျခံတြင္ သခင္ၾကီးက ေမြ.ေပ်ာ္ကိန္းစက္ခ်င္သည္မိန္.ခဲံ႔ဘူးပါသျဖင္႔ အဆုိပါဆႏၵအေကာင္အထည္ေပၚေစရန္ ၎ေျမကြက္ဝယ္ယူလွဴဒါန္းေပးခဲ႔သူ ပု႑ားဝန္မင္း၏ ဂူဗိမာန္ငယ္ကိုလည္း သခင္ၾကီး၏ အုတ္ဂူေတာ္ေဘးတြင္ အတူတူတည္ရွိေနလ်က္ပါ။
သူေတာ္စဥ္ဗိမာန္ေတာ္ၾကီးကို ထိန္းသိမ္းေစာင္႔ေရွာက္သည္႔ ကုသိုလ္အလုပ္ျပဳေပးေနသူ လူၾကီးအခ်ိဳ.ႏွင္႔ စံုခဲ႔စဥ္ အာဗစ္ရွားဟိုစိုင္နီသခင္၏ ဂူေရွ.အမွတ္တရ။
အဆိုပါ သူေတာ္စသ္တို. ကိန္းဝတ္ခိုနားရာ ဂူဗိမာန္ေတာ္ေတြ တစုတစည္းတည္းရွိျပီး ေရွးေဟာင္းဗလီၾကီးလည္းရွိေသာ ဤ လင္းဇင္ကုန္းကဘာရ္စတာန္ၾကီးအား အဓိက ေစာင္႔ေရွာက္ထိန္းသိမ္းေပးကာ အျမဲမျပတ္ဆိုသလို သူငါအမ်ားသြားေရာက္ ေဇယာရသ္ျပဳ ဖြာတရာဖတ္ ဒိုအာဆုေတာင္းပြဲမ်ား ဦးေဆာင္က်င္းပေသာ ဃရာနာ အစၥလာမ္သာသနာ ပရမတၱမိသားစုဝင္ လူၾကီးမ်ား၏ ဓါတ္ပံုတခ်ိဳ.ကိုပါ တပါတည္း မွတ္တင္ယူခဲ.ပါေၾကာင္းတင္ျပရင္း
ဤသမိုင္းဝင္ေရွးဗလီၾကီးႏွင္႔ ဘိုးေတာ္ဘုရားလက္ထက္က ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ သူေတာ္စဥ္ၾကီးတို. အနားယူကိန္းေအာင္းခဲ႔ရာ ဗိမာန္ေနရာကို အလည္ပတ္ျပဳေလ.လာခဲ႔ျခင္းအား
“ျမန္မာျပည္မွ ဗလီမ်ားသို. အလည္ခရီး အပိုင္း (၂)” ေခါင္းစဥ္အေနျဖင္႔   အမွတ္တရ ဓါတ္ပံုမွတ္တမ္းမ်ားတင္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။
ျမန္မာျပည္တလႊား မြတ္စလင္မ္မိတ္ေဆြမ်ားႏွင္႔ ႏိုင္ငံတကာေရာက္ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္မ်ားလည္း အခုလို ဗလီဧည္႔လမ္းညႊန္လုပ္ငန္း၊ ဗလီမ်ားႏွင္႔ ဆက္စပ္ပတ္သက္ရာ သမိုင္းဝင္အေဆာက္အဦး၊ ေနရာဌာနမ်ားသို. ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ေလ.လာျခင္း  အခန္းက႑မ်ားမွာ ပါဝင္ေလ.လာေစလို့ပါ၍ မွ်ေဝေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။
ဤအမွတ္တရ အစီအစဥ္ကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္အစအဆံုးသြားေရာက္ပါဝင္လ်က္ သမိုင္းဝင္ မွတ္တမ္းတင္ခြင္.ရခဲ႔ပါ၍ အလႅာဟ္အရွင္အား မ်ားစြာေက်းဇူးတင္အပ္ပါ၏။
ေဒါက္တာ အြရ္မာန္ျမတ္မင္း
မွတ္ခ်က္
ဆက္လက္ျပီး ဤလုပ္ငန္းအေၾကာင္းဗဟုသုတမ်ား မွ်ေဝေပးႏိုင္ခြင္႔ရပါေစ။ ဖတ္ၾကည္႔သူ၊ တင္ျပသူ၊ လာေရာက္ေလ.လာသူမ်ားအား အလႅာဟ္အရွင္ ႏွစ္သက္လက္ခံသေဘာေတာ္မူကာ အခက္အခဲမ်ားမွ ေဝးလ်က္ အကူအညီမ်ားရပါေစ။
အပိုင္း (၂၁) သိႏိုင္ရန္ ေအာက္ပါ ပူးတြဲ အြန္လိုင္းလိပ္စာကုိ ကလစ္ႏွိပ္ျပီး သြားၾကည္႔၊ အေသးစိတ္သိႏိုင္ပါသည္။
                             

                                                             ေဒါက္တာအြန္မာရ္ခံစားတင္ျပသည္။